BEGIN:VCALENDAR PRODID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:-//com.denhaven2/NONSGML ri_cal gem//EN CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 X-WR-CALNAME::Local Events X-WR-TIMEZONE::Australia/Melbourne BEGIN:VTIMEZONE TZID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:Australia/Melbourne BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20081005T020000 RDATE:20081005T020000 RDATE:20091004T020000 RDATE:20101003T020000 RDATE:20111002T020000 RDATE:20121007T020000 RDATE:20131006T020000 RDATE:20141005T020000 RDATE:20151004T020000 TZOFFSETFROM:+1000 TZOFFSETTO:+1100 TZNAME:AEDT END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD DTSTART:20090405T030000 RDATE:20090405T030000 RDATE:20100404T030000 RDATE:20110403T030000 RDATE:20120401T030000 RDATE:20130407T030000 RDATE:20140406T030000 RDATE:20150405T030000 TZOFFSETFROM:+1100 TZOFFSETTO:+1000 TZNAME:AEST END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090314T123014Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090321T230000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090321T204500 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000010Z UID:86280@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu 21.03.2009. zbor crkve posjetit će Macedon Ranges cr kvu gdje će nastupiti s nekoliko pjesama. Domaćini mole za potporu za za jednički ručak. Prema želji i mogućnostima ponesite hrane\, voća\, sokov a ili kolača.\n\n Crkva St.Albans biti će zatvorena.\n\n SUMMARY:Posjet zbora crkvi u Gisborneu LOCATION:Macedon Ranges SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu 21.03.2009. zb or crkve posjetit će Macedon Ranges crkvu gdje će nastupiti s nekoliko p jesama. Domaćini mole za potporu za zajednički ručak. Prema želji i mogu ćnostima ponesite hrane, voća, sokova ili kolača.

Crkva St.Albans biti će zatvorena.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090314T024221Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090413T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090410T230000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000010Z UID:86277@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Sabor Udruge hrvatskih adventista Australije (UHAA) biti će o držan za uskršnje blagdane (10-13.travnja 2009.) u adventističkom odmara lištu (ADVENTIST ALPINE VILLAGE\, JINDABYE).\nGosti sabora su pastor EDV ARD MILER i pastor VLADO STOJANOVIĆ. Planirajte već sada svoj boravak na sljedećem saboru. Moto sabora je TKO SI TI GOSPODINE?\nUkoliko planirat e putovati autobusom za Jindabyne\, javite se što prije. Put će koštati $80 po osobi.\n\n SUMMARY:UHAA SABOR 2009 LOCATION:Jindabyne SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Sabor Udruge hrvatskih adventista Australije (UHAA) biti će održan za uskršnje blagdane (10-13.travnja 2009.) u adventističkom odmaralištu (ADVENTIST ALPINE VILLAGE, JINDABYE ).
Gosti sabora su pastor EDVARD MILER i pastor VLADO STOJANOVIĆ. P lanirajte već sada svoj boravak na sljedećem saboru. Moto sabora je TKO SI TI GOSPODINE?
Ukoliko planirate putovati autobusom za Jindabyne, javite se što prije. Put će koštati $80 po osobi.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090417T094245Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090504T050000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090502T050000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000018Z UID:88481@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Sljedeći vikend sve vas\, i vaše prijatelje\, pozivamo na duh ovna proučavanja s našim gostom koji će nam održati niz propovjedi. Prva je na rasporedu već u petak navečer s početkom u 7 sati\, a potom u sub otu ujutro u 11 sati te navečer ponovno u 7 sati. Završnu duhovnu poruku \, pastor Edvar Miler uputit će nam u nedjelju navečer u 7 sati. Dobro d ošli!\n\n SUMMARY:VIKEND S GOSTOM IZ KANADE SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Sljedeći vikend sve vas, i vaše prijatelje, pozivamo na duhovna p roučavanja s našim gostom koji će nam održati niz propovjedi. Prv a je na rasporedu već u petak navečer s početkom u 7 sati, a potom u sub otu ujutro u 11 sati te navečer ponovno u 7 sati. Završnu duhovnu poruku, pastor Edvar Miler uputit će nam u nedjelju navečer u 7 sati. D obro došli!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090511T234419Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090517T033000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090516T050000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000030Z UID:91613@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Sljedeći vikend (15 i 16.05.2009.) imat ćemo Molitvena čitanj a koja su nam pristigla iz Zagreba\, a prva dva su na rasporedu u petak s početkom u 19 sati.\nDruga dva će biti u središnjem subotnjem programu \, a preostala dva u popodnevnom u 16.30. Dobro došli!\n\n SUMMARY:MOLITVENI VIKEND LOCATION:SDA St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Sljedeći vikend (15 i 16.05.2009.) imat ćemo Molitvena čitanja koja su n am pristigla iz Zagreba, a prva dva su na rasporedu u petak s početkom u 19 sati.
Druga dva će biti u središnjem subotnjem programu, a preostala dva u popodnevnom u 16.30. Dobro došli!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090521T044012Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090524T040000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090524T023000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000030Z UID:92031@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Seminar koji smo najavljivali počinje u subotu 23.05.2009. po podne u 16.30 sati. Potreba za stvaranjem novih prijeteljstava i njegova njem postojećih\, pokreće nas u želji novih spoznaja kako dosegnuti svij et.\nUsusret javnim programima pastora Jakovca\, ovaj će nam seminar pom oći u pozivanju naših prijatelja\, znanaca i rođaka na program Čudesna o tkrića početkom rujna ove godine.\nAko želite biti sastavni dio crkve ko ja podupire svoju misiju - dobro došli na Seminar koji uključuje razgovo r i diskusiju..\n\n SUMMARY:SEMINAR - STRATEGIJA PRIJATELJSTVA SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Seminar koji smo najavljivali počinje u subotu 23.05.2009. popodne u 16. 30 sati. Potreba za stvaranjem novih prijeteljstava i njegovanjem postoj ećih, pokreće nas u želji novih spoznaja kako dosegnuti svijet.
Usu sret javnim programima pastora Jakovca, ovaj će nam seminar pomoći u poz ivanju naših prijatelja, znanaca i rođaka na program Čudesna otkr ića početkom rujna ove godine.
Ako želite biti sastavni dio crkve k oja podupire svoju misiju - dobro došli na Seminar koji uključuje razgovor i diskusiju..

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090527T012756Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090530T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090530T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000031Z UID:92103@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu 30.05.2009. propovijed će imati: Pr A Kapusi\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon LOCATION:SDA St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu 30.05.2009. propovijed će imati: Pr A Kapusi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090530T155608Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090606T223000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090606T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000032Z UID:92140@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu 6.05.2005. propovijed ima Joey Lesic.\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu 6.05.2005. propovijed ima Joey Lesic.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090531T103322Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090614T070000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090614T060000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000032Z UID:92142@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu\, 13. lipnja svi smo pozvani na saborsku subotu naše konferencije u poznati Dallas Hall gdje će gost govornik biti dr. Ranko Stefanović\, profesor našeg Sveučilišta Endrews u Americi.\n\n Ranko St efanovic is coming to the Dallas Brooks Regional on June 13 to share som e of his deep insights into Revelation. He is the New Testament Professo r at Andrews University with a speciality in Revelation and is the autho r of the New Adventist Commentary on Revelation called "Revelation of Je sus Christ". Ranko is working with Jon Paulien (USA) and Graeme Bradford (Australia) on the New\nRevelation Seminar. If you plan to use this new \, exciting evangelism tool it is essential that you attend this meeting and others which follow.\n"Refreshing"\, "life changing"\, "insightful" and "vital"\, were the comments of those who recently heard him. Be sur e to capture this opportunity as we feast on God‟s Word and His special message for an end time world. (Burwood Adventist Community Church Bulle tin\, 9.05.2009)\n\n CITY REGIONAL WITH RANKO STEFANOVIC - PROGRAM AT DA LLAS BROOKS HALL - JUNE 13\nRANKO IN THE MORNING FROM 10:30 - 12:30\nLUN CH (BYO) 12:30 - 2:00 pm\nJAIME GEORGE CONCERT 2:00 - 3:00 pm\nRANKO IN THE AFTERNOON 3:00 - 5:00\n\n  \n\n SUMMARY:PASTOR STEFANOVIĆ U DALLAS BROOK HALLU SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu, 13. lipnja svi smo pozvani na saborsku subotu naše konf erencije u poznati Dallas Hall gdje će gost govornik biti dr. Ranko Stef anović, profesor našeg Sveučilišta Endrews u Americi.

Ranko Stefanovic is coming to the Dallas Brooks Regional on June 13 t o share some of his deep insights into Revelation. He is the New Testame nt Professor at Andrews University with a speciality in Revelation and i s the author of the New Adventist Commentary on Revelation called "Revel ation of Jesus Christ". Ranko is working with Jon Paulien (USA) and Grae me Bradford (Australia) on the New
Revelation Seminar. If you plan to use this new, exciting evangelism tool it is essential that you atten d this meeting and others which follow.
"Refreshing", "life changin g", "insightful" and "vital", were the comments of those who recently he ard him. Be sure to capture this opportunity as we feast on God‟s Word a nd His special message for an end time world. (Burwood Adventist Communi ty Church Bulletin, 9.05.2009)

CITY REGIONAL WITH RANKO STEFANOVI C - PROGRAM AT DALLAS BROOKS HALL - JUNE 13
RANKO IN THE MORNING FR OM 10:30 - 12:30
LUNCH (BYO) 12:30 - 2:00 pm
JAIME GEORGE CONC ERT 2:00 - 3:00 pm
RANKO IN THE AFTERNOON 3:00 - 5:00

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090616T082200Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090620T223000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090620T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000033Z UID:92347@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu 20.06.2009. propovijeda Pr Damir Posavac.\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu 20.06.2009. propovijeda Pr Damir Posavac.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090609T022758Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090627T223000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090627T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000033Z UID:92301@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Obred GOSPODNJE VEČERE biti će održan u subotu 27.06.2009. u 11 sati.\n\n SUMMARY:SVETA VEČERA SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Obred GOSPODNJE VEČERE biti će održan u subotu 27.06.2009. u 11 sati.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090627T080916Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090704T223000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090704T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000034Z UID:92435@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu 4.06.2009. propovijeda Ms Sue Mercer.\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon LOCATION:SDA St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu 4.06.2009. propovijeda Ms Sue Mercer.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090710T062202Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090711T223000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090711T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000034Z UID:92705@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 11.07.2009.\n\n Chrissie Cooper\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 11.07.2009.

Chrissie Cooper

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090711T033734Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090718T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090718T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000034Z UID:92711@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 18.07.2009.\n\n Marko Levatić\n\n  \n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 18.07.2009.

Marko Levatić

 

< /body> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090711T033908Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090725T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090725T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000034Z UID:92712@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 25.07.2009.\n\n Željko Kajfeš\n\n  \n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 25.07.2009.

Željko Kajfeš

&nbs p;

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090711T043106Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090801T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090801T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000034Z UID:92713@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 1.08.2009.\n\n Neil Redman\n\n  \n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 1.08.2009.

Neil Redman

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090802T071025Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090808T221500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090808T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000035Z UID:93040@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 8.08.2009.\nPr Damir Posavac\n\n  \n\n   \n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 8.08.2009.
Pr Damir Posavac

 

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090809T234251Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090815T221500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090815T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000035Z UID:93131@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 15.08.2009.\nPr Damir Posavac\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 15.08.2009.
Pr Dam ir Posavac

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090820T100451Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090822T221500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090822T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000037Z UID:94206@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:SDA St.Albans Sermon 22.08.2009. - Mark B Vodell\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

SDA St.Albans Sermon 22.08.2009. - Mark B Vo dell

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090828T100214Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090906T060000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090906T050000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000037Z UID:94374@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Prvo predavanje u nizu od osam pod naslovom ČUDA PROŠLOSTI.\n \n Clocktower Centre\, 750 Mount Aleksander Road\, Moonee Ponds\, Melbou rne\nNaslov programa:\n\n ČUDESNA OTKRIĆA U BIBLIJSKIM ZEMLJAMA\nGovorni k: Stjepan Jakovac\n\n • Prvo predavanje:\n Čudesa Egipta\n Subota\, 5. rujna s početkom u 19 sati\, Velika dvorana (700 mjesta)\n\n • Drugo pre davanje:\n Petra - skriveni grad\n Nedjelja\, 6. rujna s početkom u 19 s ati\, Velika dvorana\n\n • Treće predavanje:\n Babilonske misterije\n Ne djelja\, 13. rujna s početkom u 19 sati\, Velika dvorana\n\n • Četvrto p redavanje:\n Izrael - sveta zemlja\n Ponedjeljak\, 14. rujna s početkom u 19 sati\, Velika dvorana\n\n • Peto predavanje:\n Kako je osvojena Mas ada?\n Utorak\, 15 rujna s početkom u 19 sati\, Manja dvorana (Pasco Val e-300 mjesta)\n\n • Šesto predavanje:\n Čudesni svemir \n Ponedjeljak\, 21. rujna s s početkom u 19 sati \, Manja dvorana\n\n • Sedmo predavanje : \nOkultizam - što je to?\n Srijeda\, 23. rujna s početkom u 19 sati\, Manja dvorana (Balcony Room-200 mjesta)\n\n • Osmo predavanje:\n Kako je stvoren Svijet?\n Petak\, 25 rujna s početkom u 19 sati\, Manja dvorana \n\n SUMMARY:ČUDA PROŠLOSTI - Čudesa Egipta SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Prvo predavanje u nizu od osam pod naslovom ČUDA PROŠLOSTI.

Clocktower Cen tre, 750 Mount Aleksander Road, Moonee Ponds, Melbourne
Naslov prog rama:

ČUDESNA OTKRIĆA U BIBLIJSKIM ZE MLJAMA
Govornik: Stjepan Jakovac

• Prvo predavanje:
Čudesa Egipta
Subota, 5. rujna s početkom u 19 sati, Velika dvorana (700 mjesta)

• Dr ugo predavanje:
Petra - skriveni grad
Nedjelja, 6. rujna s p očetkom u 19 sati, Velika dvorana

&bu ll; Treće predavanje:
Babilonske misterije
Nedjelja, 13. ruj na s početkom u 19 sati, Velika dvorana

• Četvrto predavanje:
Izrael - sveta zemlja
Ponedjel jak, 14. rujna s početkom u 19 sati, Velika dvorana

• Peto predavanje:
Kako je osvojena Masada?
Utorak, 15 rujna s početkom u 19 sati, Manja dvorana (Pasco Vale-300 mjesta)

• Šesto predavan je:
Čudesni svemir
Ponedjeljak, 21. rujna s s početkom u 19 sati , Manja dvorana

• Sedmo pr edavanje:
Okultizam - što je to?
Srijeda, 23. rujna s početkom u 19 sati, Manja dvorana (Balcony Room-200 mjesta)

• Osmo predavanje:
Kako je stvoren Sv ijet?
Petak, 25 rujna s početkom u 19 sati, Manja dvorana

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090828T100933Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090907T060000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20090907T050000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000037Z UID:94375@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Drugo predavanje u nizu od osam pod naslovom ČUDA PROŠLOSTI.\ n\n Clocktower Centre\, 750 Mount Aleksander Road\, Moonee Ponds\, Melbo urne\nNaslov programa:\n\n ČUDESNA OTKRIĆA U BIBLIJSKIM ZEMLJAMA\nGovorn ik: Stjepan Jakovac\n\n • Prvo predavanje:\nČudesa Egipta\nSubota\, 5. r ujna s početkom u 19 sati\, Velika dvorana (700 mjesta)\n\n • Drugo pred avanje:\nPetra - skriveni grad\nNedjelja\, 6. rujna s početkom u 19 sati \, Velika dvorana\n\n • Treće predavanje:\nBabilonske misterije\nNedjelj a\, 13. rujna s početkom u 19 sati\, Velika dvorana\n\n • Četvrto predav anje:\nIzrael - sveta zemlja\nPonedjeljak\, 14. rujna s početkom u 19 sa ti\, Velika dvorana\n\n • Peto predavanje:\nKako je osvojena Masada?\nUt orak\, 15 rujna s početkom u 19 sati\, Manja dvorana (Pasco Vale-300 mje sta)\n\n • Šesto predavanje:\nČudesni svemir\nPonedjeljak\, 21. rujna s s početkom u 19 sati \, Manja dvorana\n\n • Sedmo predavanje:\nOkultizam - što je to?\nSrijeda\, 23. rujna s početkom u 19 sati\, Manja dvorana (Balcony Room-200 mjesta)\n\n • Osmo predavanje:\nKako je stvoren Svijet ?\nPetak\, 25 rujna s početkom u 19 sati\, Manja dvorana\n\n  \n\n SUMMARY:ČUDA PROŠLOSTI - Petra\, skriveni grad SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Drugo predavanje u nizu od osam pod naslovom ČUDA PROŠLOSTI.

Clocktower Ce ntre, 750 Mount Aleksander Road, Moonee Ponds, Melbourne
Naslov pro grama:

ČUDESNA OTKRIĆA U BIBLIJSKIM Z EMLJAMA
Govornik: Stjepan Jakovac

• Prvo predavanje:
Čudesa Egipta
Subota, 5. rujna s poč etkom u 19 sati, Velika dvorana (700 mjesta)

• Drugo predavanje:
Petra - skriveni grad
Nedjelja, 6. rujna s početkom u 19 sati, Velika dvorana

• Treće predavanje:
Babilonske misterije
Nedjelja, 13. rujna s početkom u 19 sati, Velika dvorana

&b ull; Četvrto predavanje:
Izrael - sveta zemlja
Ponedjeljak, 14 . rujna s početkom u 19 sati, Velika dvorana

• Peto predavanje:
Kako je osvojena Masada?
Utora k, 15 rujna s početkom u 19 sati, Manja dvorana (Pasco Vale-300 mjesta)< /p>

• Šesto predavanje:
Čudesni svemir
Ponedjeljak, 21. rujna s s početkom u 19 sati , Manj a dvorana

• Sedmo predavanje:
Okultizam - što je to?
Srijeda, 23. rujna s početkom u 19 sati, Manja dvorana (Balcony Room-200 mjesta)

• Osmo predavanje:
Kako je stvoren Svijet?
Peta k, 25 rujna s početkom u 19 sati, Manja dvorana

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20090828T095824Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091017T231500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091017T221500 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000037Z UID:94373@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Gost govornik\, Ivica Mučić\n\n SUMMARY:Propovijed - Sermon LOCATION:St Albans Church SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Gost govornik, Ivica Mučić

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091014T104421Z DTEND;VALUE=DATE:20091102 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20091031 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000040Z UID:95219@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Predavanja o vrijednosti Biblije ili Svetog pisma\, zajedničk i ručak i nakon toga još jedno predavanje.\n\n SUMMARY:FESTIVAL BIBLIJE LOCATION:St Albans Church SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Predavanja o vrijednosti Biblije ili Svetog pisma, zajednički ručak i na kon toga još jedno predavanje.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091026T114929Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091101T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091031T210000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000042Z UID:95395@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Predavanja\, zborne pjesme\, izlozba Biblija\, zajednicki ruc ak\, film o Isusu\n\n SUMMARY:FESTIVAL BIBLIJE LOCATION:St Albans Church SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Predavanja, zborne pjesme, izlozba Biblija, zajednicki rucak, film o Isu su

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091014T235941Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091123T063000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091122T063000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000040Z UID:95264@stalbans.adventist.org.au SUMMARY:ČUDA PROŠLOSTI LOCATION:Clocktower Center\, Moonee Ponds SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091202T093017Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091225T080000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091225T070000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000043Z UID:95632@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Na Badnje veče s početkom u 20 sati\, u Hrvatskoj adventistič koj crkvi St Albans održat će se duhovno predavanje gosta govornika pr S tjepana Jakovca - BOŽIĆ\, TKO JE TO!\n\n Dobro došli!\n\n  \n\n SUMMARY:Badnje veče 2009 SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Na Badnje veče s početkom u 20 sati, u Hrvatskoj adventističkoj crkvi St Albans održat će se duhovno predavanje gosta govornika pr Stjepana Jako vca - BOŽIĆ, TKO JE TO!

Dobro došli!

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091225T093845Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091226T080000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091226T070000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000043Z UID:96575@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Radost biblijskog krštenja crkva St Albans imat će druge subo te u Novoj godini kada će zavjetni odnos s Bogom sklopiti Casey Kukolja\ , tinejdžerka koja ove godine ulazi u završni 12. razred naše škole u Gi lson Collegeu.\n\n Krštenje će voditi gost iz Engleske\, rođak obitelji Kukolja\, pastor Vlado Godina. Dobro došli na ovu svečanost!\n\n SUMMARY:BIBLIJSKO KRŠTENJE\, subota\, 9.1.2010. u 11 sati LOCATION:St Albans Church SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Radost biblijskog krštenja crkva St Albans imat će druge subote u Novoj godini kada će zavjetni odnos s Bogom sklopiti Casey Kukolja, tin ejdžerka koja ove godine ulazi u završni 12. razred naše & scaron;kole u Gilson Collegeu.

Krštenje će voditi gost iz Engleske, rođak obitelji Kukolja, pastor Vlado Godina. Dobro došl i na ovu svečanost!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091227T030136Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100111T020000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20091228T010000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000043Z UID:96578@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION: Radost biblijskog krštenja crkva St Albans imat će druge sub ote u Novoj godini kada će zavjetni odnos s Bogom sklopiti Casey Kukolja \, tinejdžerka koja ove godine ulazi u završni 12. razred naše škole u G ilson Collegeu.\n\n Krštenje će voditi gost iz Engleske\, rođak obitelji Kukolja\, pastor Vlado Godina. \n\n Dobro došli na ovu svečanost!\n\n \ n SUMMARY:BIBLIJSKO KRŠTENJE\, subota\, 9.1.2010. u 11 sati LOCATION:ST Albans Church SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Radost biblijskog krštenja crkva St Albans imat će drug e subote u Novoj godini kada će zavjetni odnos s Bogom sklopiti Casey Ku kolja, tinejdžerka koja ove godine ulazi u završni 12. razred na& scaron;e škole u Gilson Collegeu.

Krštenje će voditi gost iz Engleske, rođak obitelji Kukolja, pastor Vlado Godina.

Dobro do&scar on;li na ovu svečanost!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100105T122136Z DTEND;VALUE=DATE:20100114 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100108 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T001106Z UID:96655@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Crkva St Albans podijelit će dvostruku radost krštenja u subo tu\, 9.1.2010. godine. U 11 sati biblijski obred krštenja obavit će gost iz Engleske\, pastor Vlado Godina\, a radost svog zavjetnog odnosa s Bo gom imat će Casey Kukolja.\n\n Istog dana popodne u 17 sati na moru neda leko granice s Južnom Australijom isti obred obavit će bivši pastor crkv e St Albans\, Nikola Trajkov\, a radost osobnog zavjeta s Isusom imat će Cindy Crnalić (bivša) Mikulić.\n\n Ove dvije mlade sestre pravi su cvij etovi mjesne crkve St Albans koja ih rado očekuje u svojoj obitelji!\n\n SUMMARY:BIBLIJSKO KRŠTENJE\, subota\, 9.1.2010. u 11 sati\, a drugo u 17 sati istog dana RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20100109 LOCATION:St Albans Church SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Crkva St Albans podijelit će dvostruku radost krštenja u subotu, 9.1.2010. godine. U 11 sati biblijski obred krštenja obavit će go st iz Engleske, pastor Vlado Godina, a radost svog zavjetnog odnosa s Bo gom imat će Casey Kukolja.

Istog dana popodne u 17 sati na moru n edaleko granice s Južnom Australijom isti obred obavit će bivši p astor crkve St Albans, Nikola Trajkov, a radost osobnog zavjeta s Isusom imat će Cindy Crnalić (bivša) Mikulić.

Ove dvije mlade se stre pravi su cvijetovi mjesne crkve St Albans koja ih rado očekuje u sv ojoj obitelji!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100108T112717Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100120T100000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100109T090000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T001106Z UID:96916@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Naš redoviti gost propovjedat će u crkvi St Albans u subotu\, 16. siječnja s početkom u 11 sati. Dobodošlica obitelji Shubert!\n\n SUMMARY:Pastor Branko Shubert u St Albansu 16. siječnja 2010. u 11 sati RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20100109 LOCATION:St Albans Church SEQUENCE:1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Naš redoviti gost propovjedat će u crkvi St Albans u subotu, 16. siječnja s početkom u 11 sati. Dobodošlica obitelji Shubert!

< /body> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100205T064457Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100323T050000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100313T040000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000046Z UID:97538@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION: NASTAVAK MISIONSKIH PROGRAMA U CLOCKTOWER CENTRU\n\n Novi ni z predavnja u Clocktower centru počinje već sredinom ožujka\, a održavat će ih Vlado Jakopanetz i Damir Posavac. Planirajte svoje vrijeme kako b iste bili nazočni vi i vaši prijatelji.\n\n Niz započinje osvrtom na sen zacionalne dijelove povijesti crkve u Hrvata predstavljajući prvog hrvat skog papu\, opisujući legendu ili stvarnost - Grgura Ninskog\, kao i čud esnu ppovijest Bogumila.\n\n Govorit će se i o pojavi protestantizma\, a potom uvesti posjetitelje u pojavu Adventizma. Slijedit će nekoliko pre davanja o najvažnijim istinama našeg vjerovanja među kojima će se uklopi ti i poseban program za Uskrs!\n\n Datumi u Clocktoweru\; petak\, 12.3\n \n                                                              subota\, 13.3\n\n                                                              n edjelja\, 14.3\n\n                                                               ponedjeljak\, 15.3.\n\n                                                               petak\, 19.3.\n\n                                                               subota\, 20.3.\n\n                                                               nedjelja\, 21.3.\n\n                                                               ponedjeljak\, 22.3.\n\n  \ n\n U PRIPREMI SU PLANOVI ZA RAD S MLADIMA U 2010. GODINI\n\n U subotu\, 13.3.  imat ćemo posebnu svečanost u subotnjoj školi kada ćemo prihavti ti kompletan razred mladih u novi razred Subotnje škole.\n\n Tijekom god ine očekujemo posebne goste govornike za njihove programe\, a društveni život želimo upotpuniti sportom i izletima.\n\n  \n\n \n\n SUMMARY:NOVI PROGRAMI U CLOCKTOWER CENTRU LOCATION:ST Albans Church SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100716T221439Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100717T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100717T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000054Z UID:178819@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:GOST PR DAVID CURRIE\n\n U subotu popodne 24.7.10. propovjeda t će pastor David Currie koji se upravo vratio s "Bible Tour-a" u šest z emalja\; Grčku\, Tursku\, Izrael\, Jordan\, Egipat i Hrvatsku te će nam pokazati nove slike s puta...\n\n SUMMARY:PR DAVID CURRIE AT ST ALBANS CHURCH SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

GOST PR DAVID CURRIE

U subotu popodne 24.7.10. propovjedat će pas tor David Currie koji se upravo vratio s "Bible Tour-a" u šest ze malja; Grčku, Tursku, Izrael, Jordan, Egipat i Hrvatsku te će nam pokaza ti nove slike s puta...

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100716T221623Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100717T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20100717T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000054Z UID:178820@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Već je gotovo 30 godina prošlo od osnivanja crkve St Albans k oja se gradila 1980. i 81. te je za Uskrs i otvorena!!!!\n\n Crkveni odb or načinit će uskoro plan pozivanja gostiju i organiziranja ove svečanos ti...\n\n SUMMARY:30. GODIŠNJICA OSNIVANJA CRKVE ST ALBANS SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Već je gotovo 30 godina prošlo od osnivanja crkve St Albans koja se gradila 1980. i 81. te je za Uskrs i otvorena!!!!

Crkveni odbo r načinit će uskoro plan pozivanja gostiju i organiziranja ove svečanost i...

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101018T035418Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20101022T083000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20101022T063000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20150518T235744Z UID:179329@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:\n\n U četvrtak\, 21.10. 2010. godine u velikoj dvorani Hrvat ske Adventističke \ncrkve St.Albans (3 West Esplanade\, St.Albans) s poč etkom u 19.30 sati! \nUlaz slobodan uz dragovoljni prilog za organizacij u koncerta - ANA \nRUCNER\, violončelo.\n\nSt Albans Croatian Seventh-da y Adventist Church presents renowned Croatian chellist ANA RUCNER in con cert - for one night only - on Thursday 21 October at 7.30pm.\n\nVenue: Croatian Seventh-day Adventist Church\, 3 West Esplanade\, St Albans\n\n Entry is FREE.\n\n SUMMARY:ANA RUCNER IN CONCERT LOCATION:SDA St.Albans 3 West Esplanade\, St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U četvrtak, 21.10. 2010. godine u velikoj dvorani Hrvatske Adventističke
crkve St.Alb ans (3 West Esplanade, St.Albans) s početkom u 19.30 sati!
Ulaz sl obodan uz dragovoljni prilog za organizaciju koncerta - ANA
RUCNER , violončelo.


St Albans Croatian Seventh-day Adventist Church presents renowned Croatian chellist ANA RUCNER in concert - for one night only - on Thursday 21 October at 7.30pm.

Venue: C roatian Seventh-day Adventist Church, 3 West Esplanade, St Albans
< br />Entry is FREE.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110909T102929Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20110912T063000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20110912T043000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000114Z UID:182083@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:KONCERT\nSarah Lobegeiger održati će koncert u našoj crkvi u nedjelju 11.09.2011. s početkom u 18.30 sati. Sarah je u više navrata po magala crkvenom zboru naše crkve. Sarah odlazi na u Sofia\, Bugarska gdj e će završiti MASTER OF OPERA. \nUz Sarah pjevati će Monika Kapusi i Fat ih Karakas\, a na glasoviru će biti Amir Farid. Ulaz je slobodan\, a sku pljene donacije ići će u prilog Sarah-inog školovanja.\n\n AN OPERATIC S OIREE: FAREWELL FUNDRAISER CONCERTS THIS WEEKEND\nSunday Sept 11th\, 6:3 0pm\nSt Alban’s Croatian Adventist Church\, 3 West Esplanade\, St Albans \nEntrance by donation\nSoprano: Sarah Lobegeiger\nSoprano: Monika Kapu si\nTenor: Fatih Karakas\nPiano: Amir Farid\nCome and enjoy an evening o f favorite opera arias for soprano\, duets for soprano and tenor and pia no solos. Entrance is by donation. Sarah will be relocating to Sofia\, B ulgaria in September to complete a Master of Opera. All funds raised wil l go towards study expenses.\n\n SUMMARY:KONCERT - nedjelja 11.09.2011. u 18.30 sati LOCATION:SDA St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

KONCERT
Sarah Lobegeiger održati će koncert u našoj crkvi u nedjelju 11.09.2011. s početkom u 18.30 sati. Sarah je u više nav rata pomagala crkvenom zboru naše crkve. Sarah odlazi na u Sofia, Bugarska gdje će završiti MASTER OF OPERA.
Uz Sarah pjevat i će Monika Kapusi i Fatih Karakas, a na glasoviru će biti Amir Farid. U laz je slobodan, a skupljene donacije ići će u prilog Sarah-inog &scaron ;kolovanja.

AN OPERATIC SOIREE: FAREWELL FUNDRAISER CONCERTS THIS WEEKEND
Sunday Sept 11th, 6:30pm
St Alban’s Croatian Ad ventist Church, 3 West Esplanade, St Albans
Entrance by donationSoprano: Sarah Lobegeiger
Soprano: Monika Kapusi
Tenor: Fa tih Karakas
Piano: Amir Farid
Come and enjoy an evening of fav orite opera arias for soprano, duets for soprano and tenor and piano sol os. Entrance is by donation. Sarah will be relocating to Sofia, Bulgaria in September to complete a Master of Opera. All funds raised will go to wards study expenses.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20111119T023514Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20111120T043000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20111120T033000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20121206T000116Z UID:182452@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:Poseban program (Stuart i Cherie Tipple)\, bračni par koji je bio na putovanju po biblijskim zemljama pokazat će nam kako su doživjel i kontakt s Jordanom\, Izraelom\, Turskom\, Grčkom i Hrvatskom.\nU slici i riječi obratit će nam se čovjek koji je bio odvjetnik u slučaju Lindy Chamberland.. Ne izostanite s ovog zanimljivog popodnevnog programa s p očetkom u 4.30!\n\n SUMMARY:GOST NA POPODNEVNOM PROGRAMU U 16.30 SATI SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Poseban program (Stuart i Cherie Tipple), bračni par koji je bio na puto vanju po biblijskim zemljama pokazat će nam kako su doživjeli kontakt s Jordanom, Izraelom, Turskom, Grčkom i Hrvatskom.
U slici i riječi o bratit će nam se čovjek koji je bio odvjetnik u slučaju Lindy Chamberlan d.. Ne izostanite s ovog zanimljivog popodnevnog programa s početkom u 4 .30!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130928T040051Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20131002T010000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20131001T223000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20130928T123231Z UID:188710@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U Gospodu je u 5 sat ujutro u ponedjeljak 23.9.2013. zaspala Jelka Borković (92)\, a ispraćaj do mjesta privremenog počinka bit će u crkvi St Albans u utorak\, 1.10.2013. godine s početkom u 12.30 te nakon toga u 14.30 sati na groblju u Keiloru. Želimo iskrenu kršćansku sućut obitelji Borković i široj rodbini!\n\n SUMMARY:Jelka Borković / Funeral LOCATION:SDA St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U Gospodu je u 5 sat ujutro u ponedjeljak 23.9.2013. zaspala Jelka Borković (92), a ispraćaj do mjesta privremenog počinka bit će u crkvi St Albans u utorak, 1.10.2013. godine s početkom u 12.30 te nakon toga u 14.30 sati na groblju u Keiloru. Želimo iskrenu kršćansku sućut obitelji Borković i široj rodbini!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20130929T062739Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140125T233000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140125T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20130929T062739Z UID:188714@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:U subotu\, 25. siječnja 2014. godine održat će se svečanost n a koju će biti pozvane hrvatske crkve iz Brisbanea i Sydneya te crkve We stall\, Seddon i Makedonska crkva kao i drugi gosti. To je državni prazn ik te se očekuje kako će svoja putovanja lakše organizrati brojni gosti. Službeni pozivi upućeni su pastorima Darrenu Croftu\, Jakobu Kelavi i E dwardu Mileru.  Planirajte unaprijed svoje gostoprimstvo!\n\n  \n\n SUMMARY:SVEČANO OTVORENJE NOVE DVORANE LOCATION:SDA St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

U subotu, 25. siječnja 2014. godine održat će se svečanost na koju će bi ti pozvane hrvatske crkve iz Brisbanea i Sydneya te crkve Westall, Seddo n i Makedonska crkva kao i drugi gosti. To je državni praznik te se oček uje kako će svoja putovanja lakše organizrati brojni gosti. Služb eni pozivi upućeni su pastorima Darrenu Croftu, Jakobu Kelavi i Edwardu Mileru.  Planirajte unaprijed svoje gostoprimstvo!

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140328T100351Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140329T233000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140329T220000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140328T100351Z UID:190690@stalbans.adventist.org.au SUMMARY:Sveta večera / Holy Communion SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140328T100712Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140405T233000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140405T220000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140328T100712Z UID:190691@stalbans.adventist.org.au SUMMARY:Sermon: Pr Rome Ulia SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20140328T101112Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140406T063000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20140406T050000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20140328T101112Z UID:190692@stalbans.adventist.org.au SUMMARY:Endless Praise - Christmas Concert SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160205T083133Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20160214T180000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20160214T160000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160205T083133Z UID:197016@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:IZVANREDNI EVANGELIZACIJSKI PROGRAMI\nDobro došli na ovaj eva nđeoski program koji organizira crkva Spotswood\, a održava se u naoj cr kvi u nedjelju\, 14.02.2016. godine popodne u blok programu u 16 i 19 sa ti dok će između biti domjenak.\n\n SUMMARY:Who will be the next World Ruler? LOCATION:3 West Esplanade\, St.Albans SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::IZV ANREDNI EVANGELIZACIJSKI PROGRAMI
Dobro došli na ovaj evanđe oski program koji organizira crkva Spotswood, a održava se u naoj crkvi u nedjelju, 14.02.2016. godine popodne u blok programu u 16 i 19 sati do k će između biti domjenak.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160205T083220Z DTEND;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20160214T210000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Australia/Melbourne;VALUE=DATE-TIME:20160214T190000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160205T083220Z UID:197017@stalbans.adventist.org.au DESCRIPTION:IZVANREDNI EVANGELIZACIJSKI PROGRAMI\nDobro došli na ovaj eva nđeoski program koji organizira crkva Spotswood\, a održava se u naoj cr kvi u nedjelju\, 14.02.2016. godine popodne u blok programu u 16 i 19 sa ti dok će između biti domjenak.\n\n SUMMARY:Who will be the next World Ruler? SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::IZV ANREDNI EVANGELIZACIJSKI PROGRAMI
Dobro došli na ovaj evanđe oski program koji organizira crkva Spotswood, a održava se u naoj crkvi u nedjelju, 14.02.2016. godine popodne u blok programu u 16 i 19 sati do k će između biti domjenak.

END:VEVENT END:VCALENDAR